تجهیزات مکانیکی یک آشیانه پرورش یا نگهداری طیور با توجه به شرایط اقلیمی اصولا به دو روش

فن ها یک جزء اساسی هرگونه تهویه مکانیکی مرغداری ها و سالن های پرورش طیور هستند

 ساختار مواد جیره طیور می ­تواند بر عملکرد پرنده و فعالیت دستگاه گوارش موثر باشد.

صنعت طيور در سال هاي اخير نقش پيشرو را در ميان صنايع كشاورزي در بيشتر نقاط دنيا به عهده داشته است.

صابر معتمدی

چکیده

با توجه به تهدیدهای موجود و تغییرات شدید محیط زیستی و مشکل کم آبی که روز به روز در بیشتر مناطق اصفهان بزرگتر می ­شود