علائم بالینی در روز دوم

نرخ رشد پرندگان نسبت مستقیمی با بروز آسیت در گله خواهد داشت.

یکی از بیماری های مهم طیور آنتریت نکروتیک است که سالانه خسارت های زیادی را به صنعت مرغداری در سراسر دنیا وارد می نماید.

سرعت رشد مرغ های گوشتی در دهه های گذشته به طرز شگفت آوری افزایش یافته است

  چکیده

نوعی بیماری انفرادی در ماکیان و بوقلمون است که در مناطق مختلفی از جهان در پرورش طیور صنعتی گزارش شده است.