موفقیت یا عدم موفقیت در انجام واکسیناسیون در نحوه چگونگی اجرای واکسیناسیون است.

 فاكتورهایي كه كيفيت مناسب آب را تحت تاثير قرار مي‌دهند

  کیفیت آب مورد استفاده برای شرب در پرورش طیور از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. به همین منظور آزمایش آب فارم مصرف کنندگانی که از کنسانتره مرغی و افزودنی های خوراکی شرکت تهران مکمل پارس استفاده می­کنند برای پرورش امری الزامی است