یکی ازاهداف اساسی شرکت تهران طیور کمک و یاری رساندن به مرغدار و صنعت طیور است در این راستا بخش فنی شرکت در حال حاضر خدمات زیر را ارائه می دهد.

1-    نرم افزار جامع مدیریت سالن پرورش و مرغ گوشتی قابل نصب روی گوشی های اندروید

2-    ارائه جیره متناسب با مواد غذایی معرفی شده از سوی مرغدار

3-    ارائه جیره بر اساس شرایط گله، نژاد و فصل

4-    ارائه راهکار­های مدیریتی برای برطرف کردن مشکلات طول دوره پرورش

5-    ثبت اطلاعات و رکوردهای واحد پرورشی و تجزیه و تحلیل آنها

6-      در صورت نیاز محاسبه شاخص های عملکردی مانند FCR  و EPF

به طور کلی بخش فنی شرکت به طور مستمر به بررسی آخرین یافته های علمی و کاربردی در زمینه تغذیه طیور می پردازد. همچنین آخرین توصیه های شرکت های اصلاح نژاد و تولید کننده سویه های تجاری را نیز بررسی کرده و مجموعه این تغییرات را در فرمولاسیون کنسانتره و جیره های پیشنهادی لحاظ می نماید.

همچنین ارائه خدمات مشاوره ای در خصوص فرمولاسیون جیره برای کلیه بخش های مرغ گوشتی، مرغ تخم گذار و بوقلمون گوشتی متناسب با نژاد و شرایط گله صورت می گیرد. کلیه مصرف کنندگان محصولات شرکت از طریق ارتباط با واحد فنی شرکت تا آخرین روز پرورش توسط کارشناسان شرکت همراهی شده و هر مصرف کننده از لحظه خرید دارای کد و پرونده خاص خود خواهد بود. کارشناسان شرکت به صورت هفتگی اطلاعاتمربوطه به سالن ها یا گله ها را به تفکیک گرفته و ضمن ثبت در سیستم جامع اطلاعات شرکت نسبت به ارائه راهنمایی های لازم اقدام می نمایند.