ولی از طرف دیگر به علت کاهش سهم آن در خوراک نهایی دقت میکس پس از تولید خوراک با این کنسانتره ممکن است کاهش یابد. لذا توصیه می شود در زمان استفاده از کنسانتره 2.5 درصد زمان میکس و ترتیب ریختن مواد به دقت رعایت شود تا از تولید خوراک ناهمگن جلوگیری به عمل آيد.

 

در مصرف این کنسانتره توصیه می شود برای 10 روز اول از سوپر استارتر تهران طیور به نام استارویت استفاده شود.

 

بدون شک اصلاح نژاد جوجه های گوشتی طی 15سال گذشته موجب بهبود عملکرد و افزایش راندمان پرورش مرغ گوشتی گردیده است. در کنار این بهبود، نیاز های غذایی و امکان ایجاد تنش با محیط نیز دچار تغییر گردیده و لزوم تغذیه براساس تامین مواد مغذی مطابق با نیاز واقعی دو چندان گردیده است. در این راستا و با توجه به لزوم تغذیه جوجه گوشتی، بر اساس تامین کلیه مواد مغذی،گروه علمی شرکت اقدام به تنظیم برنامه تغذیه مرحله ای بر مبنای یک سوپر استارتر آماده برای ده روز اول (آغازین) و کنسانتره دوگانه برای بقیه دوره نموده است.
هدف این برنامه کسب بالاترین عملکرد بر مبنای آخرین یافته های علم تغذیه و رسیدن به حداکثر مقاومت در برابر بیماری ها و کاستن از تلفات می باشد. در تغذیه مرحله ای با افزایش سن، نیاز جوجه ها به انرژی به صورت خطی افزایش یافته در حالیکه نیاز به سایر مواد مغذی (پروتئین، اسید های آمینه، کلسیم و فسفر) به صورت خطی کاهش می یابد.
در صورت استفاده از کنسانتره تک گانه بدن پرنده تحت تاثیرفشار متابولیک ناشی از عدم تعادل مواد مغذی قرار می گیرد.
در فرمولاسیون کنسانتره های دو گانه اهداف عمده زیر مد نظر قرار گرفته است:
تامین دقیق نیازهای پرنده با توجه به سن: سطوح پایین جیره ها و اسید های آمینه در کنسانتره طوری تنظیم گردیده اندکه ضمن تامین دقیق نیاز و حمایت از پتانسیل پرنده برای کسب بهترین عملکرد، از ایجاد فشار متابولیک بر پرنده که در شرایط درگیری به انواع بیماری ها سبب تشدید مرگ و میر در گله می شود جلوگیری نماید.
تقویت سیستم ایمنی پرنده: برای این منظور مکمل ویتامینه و معدنی ویژه ای طراحی گردیده است تا نیاز پرنده به ویتامین ها و مینرال هایی که برای تقویت سیستم ایمنی نقش حیاتی دارند (به ویژه ویتامین E و سلنیوم)، برآورده شوند.
افزایش رشد دستگاه گوارش واصلاح میکرو فلور یا جمعیت میکروبی روده: در فرمول کنسانتره دوگانه ترکیبی از پری بیوتیک (مانان الیگوساکارید) و کمپلکس اسیدی (مخلوطی از چند نوع اسید آلی)گنجانده شده است تا ضمن تحریک رشد سلول های روده که برای جذب بیشتر مواد مغذی ضروری است، جمعیت میکروبی روده را نیز اصلاح نماید. اصلاح میکرو فلور روده سبب می شود که در صورت درگیری گله از ایجاد بیماری های کمپلکس جلوگیری شود.
استفاده از توکسین بایندر (جذب کننده سموم) در کنسانتره سبب می شود که در صورت آلودگی احتمالی ذرت و سویا، این آلودگی ها جذب توکسین بایندر شده و از بدن دفع گردند.
تنظیم کنسانتره دوگانه تهران طیور به صورت کم نمک (سطح نمک در کنسانتره پایین در نظر گرفته شده و در فرمول های پیشنهادی شرکت افزودن یک کیلو نمک نیز توصیه شده است) دو مزیت عمده زیر را ایجاد خواهد نمود:
1- در مناطق با آب شور، استفاده از این کنسانتره مشکلات مربوط به شوری آب را رفع خواهد نمود.
2- در مناطق با آب مناسب ، در صورت بروز بیماری هایی مانند آسیت و برونشیت بدلیل امکان حذف یک کیلوگرم نمک توصیه شده در فرمول جیره، می توان شمار مرگ ومیر ناشی از این بیماری ها را تا حد زیادی کنترل کرد که در بیشتر کنسانتره هایی که نمک گنجانده می شود، امکان استفاده از این راهکار تغذیه ای برای مدیریت بیماری وجود نخواهد داشت.

آنالیز کنسانتره مرغ گوشتی هایویت 2/5 % مرحله اول و دوم با احتساب مواد مغذی آزاد شده از عملکرد آنزیم های موجود در کنسانتره

میزان مصرف 25 کیلوگرم در هر تن خوراک

ماده مغذی

واحد

هايویتA

هايویتB

انرژی قابل متابولیسم

Kcal/Kg

2550

2550

پروتئین خام

%

8

8

کلسیم

%

14

14

فسفر قابل دسترس

%

7

6/6

متیونین + سیستئین

%

9/2

8/2

لیزین

%

3/1

4

ترئونین

%

2

-

سدیم

%

2/5

2/6

پتاسیم

%

0/7

0/7

 

جیره مرغ گوشتی با استفاده از کنسانتره هایویت2/5 % تهران طیور

 

آغازین (10-0 روزگی)

رشد (28-11 روزگی)

پایانی 1 (42-29 روزگی)

پایانی 2 (43-کشتار)

ذرت

541

588

651

676

کنجاله سویا44 %

405

358

296

271

روغن

16

16

16

16

هایویت A

25

25

-

-

هایویت B

-

-

25

25

کربنات

11

11

10

10

نمک

1

1

1

1

جوش شیرین

1

1

1

1

جمع

1000

1000

1000

1000

آنالیز جیره مرغ گوشتی

انرژی kcal/kg

2915

2970

3040

3070

پروتئین خام %

22/35

20/62

18/42

17/54

کلسیم %

0/90

0/89

0/82

0/81

فسفر قابل دسترس %

0/45

0/44

0/41

0/40

متیونین + سیستئین %

0/96

0/91

0/83

0/80

لیزین %

1/39

1/26

1/12

1/06