این کنسانتره برای مصرف اقتصادی در واحد های مرغداری گوشتی طراحی و فرموله گردیده، سطوح اسید های آمینه، ویتامین ها و مینرال ها طوری تنظیم گردیده اند که  نیازمندی نژاد های سریع الرشد راس و کاب تامین گردند.

 

 توصیه می شود برای 10 روز اول برای تامین دقیق تر نیاز یکنواختی گله و کمک به رشد سریعتر از سوپر استارتر تهران طیور به نام استارویت استفاده شود.

 

 

     بدون شک اصلاح نژاد جوجه های گوشتی طی 15سال گذشته موجب بهبود عملکرد و افزایش راندمان پرورش مرغ گوشتی گردیده است. در کنار این بهبود، نیازهای غذایی و امکان ایجاد تنش با محیط نیز دچار تغییر گردیده و لزوم تغذیه براساس تامین مواد مغذی مطابق با نیاز واقعی دو چندان گردیده است. در این راستا و با توجه به لزوم تغذیه جوجه گوشتی، بر اساس تامین کلیه مواد مغذی،گروه علمی شرکت اقدام به تنظیم برنامه تغذیه مرحله ای بر مبنای یک سوپر استارتر آماده برای ده روز اول (آغازین) و کنسانتره دوگانه برای بقیه دوره نموده است. هدف این برنامه کسب بالاترین عملکرد بر مبنای آخرین یافته های علم تغذیه و رسیدن به حداکثر مقاومت در برابر بیماری ها و کاستن از تلفات میباشد. در تغذیه مرحله ای با افزایش سن، نیاز جوجه ها به انرژی به صورت خطی افزایش یافته در حالیکه نیاز به سایر مواد مغذی (پروتئین، اسید های آمینه، کلسیم و فسفر) به صورت خطی کاهش می یابد. در صورت استفاده از کنسانتره تک گانه بدن پرنده تحت تاثیرفشار متابولیک ناشی از عدم تعادل مواد مغذی قرار می گیرد.

در فرمولاسیون کنسانتره های دو گانه اهداف عمده زیر مد نظر قرار گرفته است:

 تامین دقیق نیازهای پرنده با توجه به سن:سطوح پایین جیره ها و اسید های آمینه در کنسانتره طوری تنظیم گردیده اندکه ضمن تامین دقیق نیاز و حمایت از پتانسیل پرنده برای کسب بهترین عملکرد، از ایجاد فشار متابولیک بر پرنده که در شرایط درگیری به انواع بیماری ها سبب تشدید مرگ و میر در گله می شود جلوگیری نماید.

 

تقویت سیستم ایمنی پرنده: برای این منظور مکمل ویتامینه و معدنی ویژه ای طراحی گردیده است تا نیاز پرنده به ویتامین ها و مینرال هایی که برای تقویت سیستم ایمنی نقش حیاتی دارند) به ویژه ویتامین E و سلنیوم) برآورده شوند.

 

افزایش رشد دستگاه گوارش واصلاح میکرو فلور یا جمعیت میکروبی روده: در فرمول کنسانتره دوگانه ترکیبی از پری بیوتیک (مانان الیگوساکارید) و کمپلکس اسیدی (مخلوطی از چند نوع اسید آلی) گنجانده شده است تا ضمن تحریک رشد سلول های روده که برای جذب بیشتر مواد مغذی ضروری است، جمعیت میکروبی روده را نیز اصلاح نماید. اصلاح میکرو فلور روده سبب می شود که در صورت درگیری گله از ایجاد بیماری های کمپلکس جلوگیری شود.

 استفاده از توکسین بایندر (جذب کننده سموم) در کنسانتره سبب می شود که در صورت آلودگی احتمالی ذرت و سویا، این آلودگی¬ها جذب توکسین بایندر شده و از بدن دفع گردند. تنظیم کنسانتره دوگانه تهران طیور به صورت کم نمک (سطح نمک در کنسانتره پایین در نظر گرفته شده و در فرمول¬های پیشنهادی شرکت افزودن یک کیلو نمک نیز توصیه شده است) دو مزیت عمده زیر را ایجاد خواهد نمود:

  -1در مناطق با آب شور، استفاده از این کنسانتره مشکلات مربوط به شوری آب را رفع خواهد نمود.

2 - در مناطق با آب مناسب، در صورت بروز بیماری هایی مانند آسیت و برونشیت بدلیل امکان حذف یک کیلوگرم نمک توصیه شده در فرمول جیره، می توان شمار مرگ و میر ناشی از این بیماری ها را تا حد زیادی کنترل کرد که در بیشتر کنسانتره هایی که نمک گنجانده می شود، امکان استفاده از این راهکار تغذیه ای برای مدیریت بیماری وجود نخواهد داشت


آنالیز کنسانتره مرغ گوشتی اکوویت 2/5% مرحله اول و دوم با احتساب مواد مغذی آزاد شده

 از عملکرد آنزیم های موجود در کنسانتره

میزان مصرف 2/5 کیلوگرم در هر تن خوراک

ماده مغذی

واحد

اکوویتA

اکوویتB

انرژی قابل متابولیسم

Kcal/Kg

5470

5450

پروتئین خام

%

6/2

5/8

کلسیم

%

7/3

6/3

کلسیم قابل دسترس*

%

15

14

فسفر

%

5/2

4/2

فسفر قابل دسترس*

%

 12

 11

متیونین + سیستئین

%

8/2

7/5

لیزین

%

2/4

2/5

ترئونین

%

1/6

1/6

سدیم

%

2/4

2/4

پتاسیم

%

0/6

0/6     

کلر

%

4

4

 

جیره پیشنهادی مرغ گوشتی با کنسانتره اکوویت 2/5% تهران طیور

 

آغازین (10-0 روزگی)

رشد (28-11 روزگی)

پایانی 1 (42-29 روزگی)

پایانی 2 (43-کشتار)

ذرت8%

551

602

664

692

کنجاله سویا44 %

402

351

290

262

روغن

8

8

8

8

اکوویت A

25

25

-

-

اکوویت B

-

-

25

25

کربنات کلسیم 38%

12

12

11

11

نمک

1

1

1

1

جوش شیرین

1

1

1

1

جمع

1000

1000

1000

1000

آنالیز جیره مرغ گوشتی

انرژی kcal/kg

2950

3010

3080

3110

پروتئین خام %

22/7

20/9

18/8

17/75

کلسیم %

0/93

0/91

0/84

0/83

فسفر قابل دسترس %

0/46

0/46

0/42

0/42

متیونین + سیستئین %

0/94

0/89

0/81

0/79

لیزین %

1/38

1/24

1/08

1/01

 

*آنالیز مواد مغذی قابل دسترس با احتساب مواد مغذی آزاد شده از عملکرد آنزیم فیتاز

در محاسبه کلسیم و فسفر جیره، بایستی کلسیم و فسفر قابل دسترس لحاظ گردد.