فیدسرف:

Feed-Surf
فید سرف ماده کمکی جهت بهبود کمی و کیفی پلت تولیدی در کارخانجات خوراک دام وطیور است.

این ماده علاوه بر بهبود کیفیت و پایداری پلت موجب کاهش افت وزن محصول تولیدی و همچنین افزایش عمر دستگاه پرس پلت میگردد.

 

مزایا :
1- بهبود پایداری پلت و کاهش خرد شدگی آن
2- پخت کامل و ژلاتینه شدن بهتر نشاسته در کاندیشنر
3- افت وزن کمتر بار تولیدی به میزان 1 درصد پس از کولر
4- کاهش اصطکاک فیزیکی و در نتیجه افزایش دمای کمتر در داخل پرس پلت به مقدار3 تا 8 درجه در فرمول های دامی و 8 تا 12 درجه سانتیگراد در فرمول خوراک طیور بسته به نوع دای
5- کاهش استهلاک قطعات مکانیکی به ویژه دای و رولر به علت کاهش اصطکاک و روان تر شدن جریان مواد
6- کاهش آمپراژ پرس پلت و برق مصرفی به میزان 9 تا 19 درصد
7- افزایش تناژ تولیدی دستگاه
8- کاهش دفعات توقف دستگاه به علت اورلود و سوختن بار و جلوگیری از گرفتگی سوراخ های دای
9- بهبود جذب چربی و روغن در دستگاه گوارش حیوان
10- کمک به بهبود شناوری در خوراک آبزیان

 

روش مصرف :
الف - چنانچه فرمول حاوی روغن است :
1- مقدار 1 تا 0.8 کیلوگرم فیدسرف 212 به ازائ هرتن خوراک به روغن مصرفی اضافه شود.
2- به مقدار 15 تا 20 لیتر آب به آن اضافه نموده وبه مدت 2 دقیقه با همزن یکنواخت گردد
3- مخلوط امولسیون ایجاد شده به مواد دیگر میکسر افزوده ومخلوط شود.
ب- چنانچه فرمول فاقد روغن می باشد :
1- مقدار 1 تا 0.8 کیلوگرم فیدسرف به ازائ هرتن خوراک به 15 تا 20 لیتر آب اضافه نموده و به مدت 2 دقیقه با همزن یکنواخت گردد .

2- مخلوط امولسیون ایجاد شده به مواد دیگر میکسر افزوده و مخلوط شود.

 

ترکیبات تشکیل دهنده :
این محصول بر پایه روغن و اسیدهای چرب گیاهی با قدرت امولسیون کنندگی بالا فرموله و تولید می گردد

 

مکانیسم عمل :
فید سرف با ریز کردن ذرات روغن و کاهش کشش سطحی آب موجب نفوذ آب به درون ذرات بسیار ریز شده ، یک لایه مخلوط آب و روغن گرداگرد ریزترین ذرات خوراک بوجود می آورد. در صورتیکه در شرایط عادی حتی با افزودن آب به داخل میکسر به علت کشش سطحی بسیار بالا آب به درون ذرات ریز نفوذ نمی کند. در حین عمل کاندیشن کردن بخار آب به اعماق ذرات ریز نفوذ کرده موجب پخت کامل نشاسته و ژلاتینه شدن آن می گردد.

 

با فید سرف:

  

 

 

بدون فید سرف:

 

 

 

 

 

 

 دانلود فایل PDF